Årsstämma 2021

Föreningens årsstämma kommer att genomföras den 15 mars kl 18:00 , via Zoom .
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före ordinarie stämma , dvs motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 23 februari 2021 .