Välkommen !

Förändringarnas tid.
Nu vet vi att det kommer se annorlunda ut i och med att delägarskapet  vi haft med Hudiksvalls kommun vad gäller VGH nu upphör. I vårt  ideella arbete  under åren så blev utgången inte den framgång som föreningen strävade efter. Detta ger oss dock  helt nya möjligheter att verka för en växande och spirande besöksnäring.

Besöksnäringen har haft ett minst sagt tufft år men nu gäller det att vi organiserar och stärker oss  så vi är beredda när pandemin är över och alla vill resa igen .Vi är säkra på att det är vi branschaktörer som är nyckeln till att driva vår branschs utveckling i destinationen och vi behöver alla hjälpas åt på resan.

Vi välkomnar att du som redan är medlem fortsätter att vara det  så vi tillsammans kan jobba framåt med viktiga frågor inom näringen samt ha möjligheten att påverka det som kan bli bättre.

Är du inte redan medlem så hälsar vi  er hjärtligt välkommen att vara en del av vår förening och vårt arbete mot nya expansiva mål.

Som medlem får du:

• Information om turismens status i Hudiksvall och dess omgivningar

• Utbildning i turismrelaterade frågor

• Möjlighet att påverka turismens utveckling i Hudiksvall

• Möjlighet till rådgivning i turismrelaterade frågor