Kallelse föreningsstämma

Kallelse till digitalt Föreningsstämma  

måndagen den 15/3 kl. 18:00 

Vi i styrelsen har haft ett tufft år bakom oss.

Först har vi haft den rådande pandemin som har påverkat besöksnäringen på många sätt för många. För vissa positivt men för de flesta negativt. Och något som vi har fått anpassa oss till och acceptera.

För det andra så har vi i samråd med Hudiksvalls kommun beslutat att vi bör avveckla vårt gemensamma destinationsbolag Visit Glada Hudik.

Ett beslut som vi ser som ett misslyckande eftersom bolaget skulle bli det verktyg där vi kunde påverka och bidra till destinations utveckling.

Men vi behöver fortfarande ert stöd för att kämpa vidare för att nå dit. Eftersom vi är eniga om att det är vi branschaktörer som har bäst förutsättningar att kunna driva vår branschs utveckling i vår destination. 

Så därför är det viktigt att just du/ni kommer och tar del av vårt arbete och samtidigt tycker till hur du/ni kan bidra till att utveckla vår destination tillsammans med oss.

Tyvärr kan vi inte bjuda på kaffe och smörgås i år, men behöver er anmälan för att skicka ut länk till zoom-mötet.  Anmälan görs till info@destinationgladahudik.se senast måndag den 1 mars. 

OBS. endast betalande medlemmar har rösträtt, 

röstlängd kontrolleras vid anmälan. 

Motionsstopp 21 februari, motioner skickas till info@destinationgladahudik.se