Pressmeddelande – Föreningen växlar upp – uppstart av ”Mötesplatsen”