Kallelse till ordinare föreningsstämma


När: Tisdagen den 15 mars 2022, kl. 18.00

Var: Forsa Folkhögskola

Härmed kallas medlemmarna i Destination Glada Hudik till föreningens 9:e ordinarie föreningsstämma.

Ärenden enligt § 8 i stadgarna. Stadgarna ligger ute på vår hemsida, (www.destinationgladahudik.se) under fliken ”OM”.

Senast 7 dagar före föreningsstämman skall alla handlingar att skickas till samtliga medlemmar som betalt sin avgift för 2022, via mail.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före föreningsstämman.

OBS! Det är endast betalande medlemmar för 2022 som har rösträtt på mötet, så kom ihåg att betala in din avgift i tid. (Swish 123 386 03 19 eller bankgiro 138-5095).

Vi bjuder på kaffe/the samt smörgåstårta. Anmälan senast 10:e mars till info@destinationgladahudik.se.

2022-02-12

Styrelsen för Destination Glada Hudik, genom

Peter Weider

Peter Weider, ordförande