Viktig information

Under 2021 genomförde branschföreningen Destination Glada Hudik (DGH) en satsning på att fysiskt möta besökare och turister i Hudiksvalls kommun . Detta genomfördes på fyra mötesplatser i kommunen och bemannades av elever från Broman gymnasiet och sommarjobbande ungdomar .
Som information och marknadsföring för 150 aktörer tog vi fram ett Sommarmagasin . Satsningen blev mycket uppskattad av besökare och aktörer .
Förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete 2022 finns inte , varför årsmötet den 15 mars 2022 tog beslut om att ge styrelsen i uppdrag att förbereda avveckling av föreningen under första halvåret 2022
Ett extra årsmöte kommer att genomföras under samma period .
Har du frågor , kontakta oss på info@destinationgladahudik.se eller kontakta vår ordförande Peter Weider mobil 0709801613 .
Styrelsen Destination Glada Hudik