Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma i Destination Glada Hudik ideell förening
När: Torsdagen den 30 juni kl. 17:30
Var: I Hudiksvall. Restaurang meddelas senare.
Härmed kallas medlemmarna i Destination Glada Hudik till extra förenings stämma ( kallelsen mailad till medlemmarna ) .
OBS! Det är endast betalande medlemmar för 2022 som har rösträtt på mötet.
Föreningen bjuder på middag och behöver därför besked om du kommer att delta, senast den 23 juni. info@destinationgladahudik.se

20220530
Styrelsen för Destination Glada Hudik , genom
Peter Weider ordförande