Viktig information

Beslut har nu tagits om att avveckla den ideella branschföreningen Destination Glada Hudik .
Arbetet med avvecklingen pågår och de ekonomiska medel som kommer kvarstå kommer att skänkas till Bygderådet i Hudiksvalls kommun enligt beslut av föreningsstämman den 30 juni 2022 .

Styrelsen Destination Glada Hudik