Författare: destinationgladahudik

Viktig information

Beslut har nu tagits om att avveckla den ideella branschföreningen Destination Glada Hudik . Arbetet med avvecklingen pågår och de ekonomiska medel som kommer kvarstå kommer att skänkas till Bygderådet i Hudiksvalls kommun enligt beslut av föreningsstämman den 30 juni 2022 . Styrelsen Destination Glada Hudik

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma i Destination Glada Hudik ideell föreningNär: Torsdagen den 30 juni kl. 17:30Var: I Hudiksvall. Restaurang meddelas senare.Härmed kallas medlemmarna i Destination Glada Hudik till extra förenings stämma ( kallelsen mailad till medlemmarna ) . OBS! Det är endast betalande medlemmar för 2022 som har rösträtt på mötet.Föreningen bjuder på middag och…
Läs mer

Viktig information

Under 2021 genomförde branschföreningen Destination Glada Hudik (DGH) en satsning på att fysiskt möta besökare och turister i Hudiksvalls kommun . Detta genomfördes på fyra mötesplatser i kommunen och bemannades av elever från Broman gymnasiet och sommarjobbande ungdomar .Som information och marknadsföring för 150 aktörer tog vi fram ett Sommarmagasin . Satsningen blev mycket uppskattad…
Läs mer

Kallelse till ordinare föreningsstämma

När: Tisdagen den 15 mars 2022, kl. 18.00 Var: Forsa Folkhögskola Härmed kallas medlemmarna i Destination Glada Hudik till föreningens 9:e ordinarie föreningsstämma. Ärenden enligt § 8 i stadgarna. Stadgarna ligger ute på vår hemsida, (www.destinationgladahudik.se) under fliken ”OM”. Senast 7 dagar före föreningsstämman skall alla handlingar att skickas till samtliga medlemmar som betalt sin…
Läs mer

Pressmeddelande – Föreningen växlar upp – uppstart av ”Mötesplatsen”

OBS ! Pressreleasen är på 2 sidor ! Klicka längst ner på varje sida för att skifta. OBS ! Pressreleasen är på 2 sidor ! Klicka längst ner på varje sida för att skifta.

Sommarmagasinet

Ett gemensamt magasin för hela destinationen – dellenbygden, staden och kusten. Innehåller reportage och turistguider från destinationen. Klicka in dig på fliken “Sommarmagasin” i menyn för att läsa mer.

Ordförande har ordet

Som ny ordförande i Destination Glada Hudik, vill jag gärna dela lite viktig information . Destination Glada Hudik är en förening bestående av företag som arbetar för att göra Hudiksvalls kommun attraktiv och det självklara valet för besökare och turister . Vi skall skapa förutsättningar för besöksnäringen i hela kommunen att kunna utvecklas på en…
Läs mer

Kallelse föreningsstämma

Kallelse till digitalt Föreningsstämma   måndagen den 15/3 kl. 18:00  Vi i styrelsen har haft ett tufft år bakom oss. Först har vi haft den rådande pandemin som har påverkat besöksnäringen på många sätt för många. För vissa positivt men för de flesta negativt. Och något som vi har fått anpassa oss till och acceptera.…
Läs mer

Välkommen !

Förändringarnas tid.Nu vet vi att det kommer se annorlunda ut i och med att delägarskapet  vi haft med Hudiksvalls kommun vad gäller VGH nu upphör. I vårt  ideella arbete  under åren så blev utgången inte den framgång som föreningen strävade efter. Detta ger oss dock  helt nya möjligheter att verka för en växande och spirande besöksnäring. Besöksnäringen har haft…
Läs mer

Årsstämma 2021

Föreningens årsstämma kommer att genomföras den 15 mars kl 18:00 , via Zoom .Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före ordinarie stämma , dvs motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 23 februari 2021 .