Om

Destination Glada Hudik samlar företag och organisationer med intresse att utveckla Hudiksvalls kommun som en attraktiv kommun att besöka  och där man attraheras att vilja bo , leva och verka i .Besöksnäringen är en bransch som är världens snabbast växande , men också en bransch med stenhård konkurrens om produkter och erbjudanden som lockar till upplevelser . Därför krävs samarbete , samverkan och samsyn mellan olika aktörer för att kunna lyckas .

Destination Glada Hudik samarbetar med andra intressenter , driver egna aktiviteter , genomför medlemsmöten med teman som är intressanta och bidrar positivt för utveckling av vår destination . Vi informerar om läget i vår och andras destinationer genom nyhetsbrev till våra medlemmar . Vi deltar i nätverk och projekt som är gynnsamma och utvecklande för våra medlemmar .

Varje etablering börjar med ett besök och därför måste vi bli goda och kunniga besöksvärdar !

Allting hänger ihop