Om

Destination Glada Hudiks syfte är att samla besöksnäringen och näringar med intresse att utveckla Hudiksvalls kommun som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i samt besöka.  Besöksnäringen är en bransch som är världens störst växande, men också stenhård konkurrens om produkter som lockar till upplevelser. Därför krävs det ett arbete som innebär samarbete, samverkan och samsyn mellan olika aktörer för att kunna lyckas inom besöksnäringen. Vår ambition redan då var att starta en destinationsorganisation för att stärka våra förutsättningar.

Destination Glada Hudiks mål är att skapa en kommun med en intressant besöksnäring, som skapar en attraktiv kommun som genererar ett lönsamt näringsliv. Så 2014 bildade föreningen det gemensamma bolaget Visit Glada Hudik AB, tillsammans med Hudiksvalls kommun. Där kommunen är ägare av 51% och resterande ägs av medlemmarna genom Destination Glada Hudik.  Visit Glada Hudiks ABs uppdrag är att marknadsföra destinationen och locka nya besökare, bedriva turistbyråverksamhet samt skapa en lönsam utveckling för våra aktörer. Bolaget är ett av verktygen att nå föreningens mål.

Föreningen genomför även medlemsmöten (ca 2-4 ggr/år) med teman som är intressanta för vår destinationsutveckling. Samt informerar om läget i destinationen genom nyhetsbrev till våra medlemmar och övriga presumtiva medlemmar. Vi deltar även i nätverk och projekt som är gynnsamma för våra medlemmar. T.ex. Gävleborgs idrottsförbunds projekt “Eventkompetens” m.fl.

Vårt motto; Varje etablering börjar med ett besök och därför måste vi bli goda värdar!

Allting hänger ihop