Årsstämma

Årsstämmohandlingar 2020

Observera att datumet i kallelsen är ändrat till den 30/3  ( kl 18 ) och att stämman hålls , pga rådande omständigheter , i digital form .
För att vi ska kunna fastställa röstlängden behöver vi din medlemsavgift senast 29/3 . Swisha gärna till 123 386 0319
Anmäl dig senast 29/3 för att vi ska kunna säkerställa att vi hinner få ut information angående uppkoppling till samtliga .

Kallelse & dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Balans – och resultatrapport
Valberedningens förslag