Historik

Destination Glada Hudik bildades 2012 för att samla näringen och bli en samverkanspart till Hudiksvalls kommun i turismfrågor. Det var efter ett
stormöte på Kulturhuset i Hudiksvall som utmynnade i att kommunen räckte ut handen för att få hjälp att utveckla vår gemensamma turistiska
destination. Föreningens ambition var att skapa ett engagemang och utveckla besöksnäringen i hela kommun. Syftet var att sätta Hudiksvall
på kartan som en levande kommun året om. Vårt gemensamma mål  var att skapa rätt förutsättning och enhetlighet för att skapa en intressant
besöksnäring, en attraktivare kommun och ett lönsamt näringsliv.

Medlemsnyttan då, som nu, var att verka för tydligare marknadsföring, kompetensutveckling, produktutveckling, driva projekt, öka exportmognaden, näringsdriven turistbyrå och delägd länsövergripande sälj- och marknadsorganisation. Efter vårt destinationsutvecklingsprojekt, som genomfördes 2013-2014, så bildade vi Visit Glada Hudik. Den 1 april 2014 klev kommunen in som delägare av 51%. Vår vision var att Visit Glada Hudik skulle skapa nytta för föreningens medlemmar och att tillsammans med föreningen utveckla Glada Hudik som en attraktiv destination.

Hösten 2020 sålde föreningen sina aktier i Visit Glada Hudik till kommunen för att på egen hand utveckla och marknadsföra destinationen .
Vi anser att branschen är bäst lämpad för att driva denna utveckling och vi har en ambition att hitta en finansieringslösning som kan bidra till att verksamheten utvecklas .